Փայտամածի փորձագետ

Արտադրության 10 տարվա փորձ

վակուումային փաթեթավորման մեքենա