Փայտամածի փորձագետ

Արտադրության 10 տարվա փորձ

Մեկ կամերային վակուումային փաթեթավորման մեքենա