Փայտամածի փորձագետ

Արտադրության 10 տարվա փորձ

Կլոր շշերի պիտակավորման մեքենա